Skip to main content

Algemene voorwaarden

Totoweb werkt met de algemene voorwaarden van NLdigital Voorwaarden (versie 2020).

NLdigital (voorheen: Nederland ICT) is een branchevereniging voor ICT-bedrijven in Nederland en vertegenwoordigt een substantieel deel van de markt. Daarmee zijn de NLdigitaal Voorwaarden algemeen bekend en breed geaccepteerd. Dat schept duidelijkheid voor zowel klant als leverancier.

Je kan de voorwaarden inzien en downloaden als PDF: hier downloaden

Aanvullende voorwaarden verwerkersovereenkomst

De verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Algemene Voorwaarden en kan je daar teruglezen in Hoofdstuk 2.

Aanvullende voorwaarden domeinregistraties buiten de EU

Bij het registreren van een domeinnaam buiten de EU ,ccTLDs, dien je je ervan bewust te zijn dat Totoweb niet in kan staan voor de privacy van degene op wiens naam de domeinnaam komt te staan (WHOIS). Kies je er ervoor om de domeinnaam te registeren, dan ga je akkoord met het overnemen van de verantwoordelijkheid rondom het delen van persoonsgegevens met de Registry van de betreffende ccTLD. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet meer bij Totoweb.

Aanvullende voorwaarden domeinregistraties

Indien je via ons een of meerdere domeinnamen registreert of op jouw naam laat stellen, zullen wij deze voor jou vastleggen of vast laten leggen bij de registry die de desbetreffende domeinnaamextensie uitgeeft. Per domeinnaamextensie zijn mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing.

Voor sommige domeinnaamextensies, zoals bijvoorbeeld bij .nl-domeinnamen, eist de desbetreffende registry dat een overeenkomst tot stand komt tussen jou en die registry. Je verleent aan ons een volmacht om deze overeenkomst namens jou te sluiten en om namens jou akkoord te gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden. Via bovenstaande link kan je zien om welke registry het gaat, en welke voorwaarden van toepassing zijn. Ook kan je daar de voorwaarden raadplegen. Indien betrokkenheid van een derde nodig is voor het tot stand brengen van de overeenkomst tussen jou en een registry, kunnen wij de door jou aan ons verleende volmacht aan die derde verlenen.

Onderhoud

In aanvulling op de bepalingen in de algemene voorwaarden betreffende onderhoud. Onderhoudscontracten gelden voor alle subversies binnen een hoofdversie van het CMS en geïnstalleerde software. Software en thema's die niet meer compatible zijn met een toekomstige versie van het CMS of PHP versie zijn hiervan uitgesloten. Verhogingen van inkoopkosten bij leveranciers worden bij verlenging automatisch aangepast.

Opzeggingen

Bij het afsluiten of betalen van een factuur voor hosting, domeinen, software, onderhoud gaat automatisch een abonnement in tot wederopzegging. Alle abonnementen kunnen tot 40 dagen voor factuur datum van het abonnement opgezegd worden door een mail te sturen naar  Te laat ingediende opzeggingen worden nog eenmaal gefactureerd. Reeds gefactureerde abonnementen kunnen niet worden gecrediteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om daar zelf een administratie op na te houden.